XML
Podstawa prawnaBIESZCZADZKI DOM KULTURY

Adres:
Bieszczadzki Dom Kultury
ul. J. Piłsudskiego 1
38-600 Lesko

Telefon: (0-13) 469 66 49

Fax: (0-13) 469 66 82

e-mail: bdk_lesko@poczta.onet.pl

Numer wpisu do Rejestru Instytucji Kultury: 1/2000

Organizatorem Bieszczadzkiego Domu Kultury jest Gmina Lesko.
Organizator sprawuje nadzór nad Bieszczadzkim Domem Kultury w ramach obowiązujących przepisów.

Podstawy funkcjonowania BDK:

• ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 10, poz. 721 z późniejszymi zmianami),
• ustawa z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),
• decyzja nr 1/1985 Naczelnika M. i G. w Lesku z dnia 01.01.1985 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Rejonowy Dom Kultury w Lesku,
• uchwały nr VII/41/1990 R. M. w Lesku z dnia 20.12.1990 r. w sprawie zmiany nazwy; Rejonowy Dom Kultury na Bieszczadzki Dom Kultury,
• uchwały nr XX/191/2000 R. M. w Lesku z dnia 29.12.2000 r. w sprawie zmiany statutu komunalnej instytucji kultury p.n. Bieszczadzki Dom Kultury i wpisu do rejestru organizatora pod pozycją 1,
• statut BDK zatwierdzony uchwałą nr XX/191/2000 R. M. z dnia 29.12.2000 r. w sprawie zmiany statutu komunalnej instytucji kultury,
• regulamin pracy Bieszczadzkiego Domu Kultury.
• statut nadany uchwałą nr XXIII/170/08 z dnia 28 maja 2008 r.
• regulamin organizacyjny

 

Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBożena Czuryk - Dyrektor2016-08-01
Publikujący Bożena Czuryk - Dyrektor 2016-08-01 10:41
Modyfikacja Bożena Czuryk - Dyrektor 2016-08-02 12:52